ReadyPlanet.com
dot dot
ประตูแบบพิเศษ

 ประตูบานเลื่อน แบบ DOUBLE RUN (ดับเบิ้ลรัน)

-- ประตูบานเลื่อน ประเภทดับเบิ้ลรัน ลักษณะประตู เป็นแบบบานเลื่อน 2 บาน ซ้อนกัน เวลาเปิด - ปิด ประตูจะเลื่อนไปทางเดียวกัน เวลาปิดประตู ประตูบานที่ 1 จะปิดได้ ครึ่งเดียว ส่วน ประตูบานที่ 2 จะเป็นบานที่ปิดได้สุด ตามความกว้างของประตู เวลาเปิดประตู ประตูบานที่ 1 และ บานที่ 2 จะเลื่อนมาซ้อนกันในตำแหน่งเปิดสุดทั้งสองบาน รางประตูมี 2 ราง ประตูทั้ง 2 บาน วิ่งบนรางประตู (รางประตู คือ ส่วนที่อยู่ที่พื้นใช้สำหรับให้ล้อประตูวิ่งเลื่อน เปิด - ปิด ประตู หรือเรียกว่า เหล็กเพลารางประตู) แยกอิสระจากกัน คือ ประตูบานที่ 1 วิ่ง บนรางที่ 1 ประตูบานที่ 2 วิ่ง บนรางที่ 2 ประตูประเภทนี้เหมาะสำหรับบ้านหรือหน้างานที่มีเนื้อที่จำกัดในการเลื่อนเปิดประตูให้สุด ตัวอย่าง เช่น หน้าบ้านกว้าง 5 เมตร แต่มีเนื้อที่เลื่อนเปิดประตูเพียง 2.5 เมตร หรือมากกว่า 2.5 เมตร แต่ไม่ถึง 5 เมตร (ขนาดประตูจะเท่ากับความกว้างของช่องประตู) ช่างประตูก็จะออกแบบประตู ตามลักษณะของหน้างาน คือ ถ้าประตูหน้างานกว้าง 5 เมตร มีพื้นที่เก็บประตูเพียง 2.5 เมตร หรือน้อยกว่า 5 เมตร ช่างจะแบ่งประตูเป็น 2 บาน บานละ 2.5 เมตร เวลาปิดประตูจะปิดได้ เต็ม 5 เมตร และเวลาเปิดประตูจะเลื่อนมาซ้อนกันทั้ง 2 บาน ทำให้ใช้พื้นที่เก็บประตูเพียง 2.5 เมตร ซึ่งเราเรียกประตูประเภทนี้ ว่า DOUBLE RUN (ดับเบิ้ลรัน)  ในปัจจุบันสามารถติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมทกับประตูแบบ ดับเบิ้ลรัน ได้กับหน้างานที่เป็น ประตูดับเบิ้ลรันถึง 3 บาน

ข้อดี ของประตูประเภทนี้คือ ใช้พื้นที่ในการเลื่อนเปิดประตูน้อยลง หรือหน้างานที่มีพื้นที่ เลื่อนเปิดประตูไม่มาก ข้อเสีย คือ เมื่อติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมทแล้วอาจมีเสียงกระทบกันของประตูทั้ง 2 บาน เมื่อใช้งานจากรีโมท เวลา ประตูเลื่อน เปิด - ปิด แต่ก็เป็นปกติของประตูประเภทนี้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของประตูด้วย) และไม่มีผลต่อการใช้งานมอเตอร์ประตูรีโมท สามารถแก้ไขได้โดยการหยอดน้ำมัน หรีอฉีดน้ำมันหล่อลื่น ตามความเหมาะสม  การติดตั้งมอเตอร์ก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่ม  เช่นเฟืองสะพาน และชุดขับเฟืองพิเศษ ที่มีฟันเฟืองลดขนาดลง เพื่อลดความเร็วปกติของมอเตอร์ได้ครึ่งหนึ่ง และสามารถเลื่อนเปิดบานประตู บานที่ 2 เข้าไปเก็บได้พร้อมกันกับบานที่ 1 การติดตั้งประตู ดับเบิ้ลรัน ช่างติดตั้งต้องมีความชำนาญมากพอสมควร เพราะงานที่ต้องทำเพิ่มจากการติดตั้ง มอเตอร์บานเลื่อนปกติ คือ เทคนิคการทดเฟือง และ การฝังเฟืองสะพาน (เฟืองสะพานคือ เหล็กฟันเฟืองที่เชื่อมยึดติดกับเฟรมประตูมีลักษณะเป็นเฟืองตรงฟันปลา) ที่ผื้นปูน อยู่ระหว่างรางประตู ของประตูทั้ง 2 บาน การเชื่อมติดตั้งเฟืองอิสระ (เฟืองอิสระ คือ เฟืองที่ใช้ขับเคลื่อนบานประตูบานที่ 2 หรือ บานประตูที่เป็น บานปิดได้สุด) เพื่อ ประตู บานที่ 1 และ บานที่ 2 จะได้เลื่อน เปิด - ปิด ได้อย่างสัมพันธ์กัน เราติดตั้งมาแล้วหลายชุดครับ

 

  ประตูบานเลื่อน แบบโค้ง

-- ประตูบานเลื่อน ประเภทบานโค้ง ลักษณะประตู เป็นเหมือน ขบวนรถไฟ จะมีล้อประตูมากกว่าประตูปกติ และมีบานประตูหลายชิ้นต่อกัน ขนาดความกว้างของประตูแต่และชิ้น กว้างประมาณ 80 ซม. ต่อกันจนเท่ากับความกว้างของช่องประตูทั้งหมด เวลาเลื่อนปิด ประตูสามารถปิดได้สุดเหมือนประตูเลื่อนทั่วไป เวลาประตูเปิด ประตูก็จะเลื่อนมาแบบตรง ๆ ก่อนที่จะเลื่อนโค้งมาเก็บอยู่ข้างกำแพง หรือข้างผนัง ด้านใดด้านหนึ่ง ของตัวบ้าน ในด้านลึกเข้าไปในตัวบ้านหรืออาคาร ข้อดี ของประตูประเภทนี้ คือ สามารถใช้พื้นที่ทางเข้าบ้านได้เต็มพื้นที่ ข้อเสีย คือ ประตูอาจจะหนักกว่าประตูเลื่อนปกติทั่วไป อาจมีเสียงดังจากตัวประตูเวลาเลื่อน เปิด - ปิดประตู และถ้าประตูกว้างมาก ๆ ก็จะทำให้ประตูเอียงเข้ามาในบ้านหรือเอียงออกด้านนอกบ้านเล็กน้อย เมื่อประตูเลื่อนปิดก่อนจะปิดสุด ประตูประเภทนี้เหมาะสำหรับหน้างาน ที่ไม่มีพื้นที่เลื่อนเก็บประตูเลย และต้องการเปิดประตูให้ไม่เสียพื้นที่ด้านหน้าบ้าน หรืออาคาร ประตูแบบนี้ ไม่มีพื้นที่เก็บประตู มีแต่ช่องทางเข้าอย่างเดียว และพื้นที่ในที่จอดรถสั้น คือเมื่อจอดรถแล้วก็เต็มพอดี จึงไม่สามารถทำแบบบานสวิงได้อีก จึงเป็นทีมาของประตูในลักษณะนี้ การทำบานประตู และการติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท จึงต้องมีความชำนาญมาก และต้องรู้จริง เพราะไม่เช่นนั้นก็จะทำให้ประตูไม่สามารถวิ่งตามแนวรางวิ่งของประตู ทำไห้ประตูหลุดออก และทำความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดตามมาได้ ทีมงานของเรามีทั้งประสบการณ์และความชำนาญ ด้าน AUTOMATIC DOOR โดยเฉพาะ

 ประตูสวิง แบบ FOLDING GATE

 -- ส่วนใหญ่ประตูชนิดนี้ จะเป็นโครงการหมู่บ้านสมัยใหม่ หรือทาวน์โฮม ที่ต้องการความแปลกใหม่ให้ลูกบ้าน และพื้นที่ใช้สอยของที่จอดรถจะแคบลง ไปเน้นในตัวบ้านแทน แต่จริงๆ แล้วทำให้เจ้าของบ้านเกิดปัญหาในขั้นตอนการเปิด-ปิด เพราะต้องวิ่งเปิด และปิดทั้ง 2 ด้าน แถมยังต้องบังคับบานพับที่ 2 ให้อยู่ในตำแหน่งพอดีกันอีก ไม่เช่นนั้นบานอาจถูกลมพัดแรงๆ ทำให้อ้าออกมา (ถ้าติดตั้งไม่ดี หรือประตูชำรุด) ในขณะรถวิ่งเข้า-ออก ก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ แต่เมื่อเราติดตั้งระบบอัตโนมัติในรุ่นนี้แล้ว คุณสมบัติต่างๆ สามารถตอบโจทย์ของคำว่า สะดวกมากๆๆๆ ต่อการใช้งานจริงๆ  ( คำนี้ลูกค้าบอกมาครับ! )

 

  ประตูบานเลื่อน ที่ใช้งานหนักจริงๆ

 -- แบบนี้ ที่จริงแล้วก็ไม่ได้พิเศษเท่าไหร่ เพราะก็เป็นแบบธรรมดา แต่สิ่งที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้ คือลักษณะการทำงาน และคุณสมบัติพิเศษมากกว่า ท่านอาจจะมีคำถามว่า "โครงการใหญ่ๆ ที่เป็นแบบ Private ก็ติดตั้งมาก" แต่ถ้าสังเกตุดีๆ จะรู้ว่าประตูจะเปิดค้างไว้ตลอดเวลาในตอนกลางวัน เพราะปริมาณรถในการเข้า-ออก ในโครงการจะมาก บวกกับความร้อนในตอนกลางวันมอเตอร์ทำงานอยู่ตลอดเวลา และบ่อย ทำให้มอเตอร์ทำงานมากจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้เกินก็จะตัดการทำงานของระบบไปในที่สุด แต่ในตอนกลางคืนปริมาณรถลดลง ก็ไม่ต้องทำงานหนักระบบก็จะสามารถทำงานได้ ภาพนี้ที่ท่านชมอยู่เป็นการติดตั้งจริงในโครงการ ของ ธัญญธานี ถ.ลำลูกกา ประตูทางเข้า และออก ทั้ง 2 บาน ต้องทำการเปิด-ปิดตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวัน และกลางคืน เมื่อลูกค้าให้โจทย์มาลักษณะนี้ เราจึงหาสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการทำงานของระบบ นั่นคือ DC-motor ( ชมคุณสมบัติพิเศษได้จากหน้า PRODUCTS ) นะครับ!

 ประตูโรงรถ ( สปริงหลัง )

 มอเตอร์แบบ AC ที่ทำงานหนัก ( ติดพัดลมระบายความร้อน )

 

 ประตู 2 บานวิ่งสลับกันแบ่งให้ใช้เนื้อที่จอดรถมากที่สุด

ประตูโรงงานแบบ 2 ราง

 ประตูบานเลื่อนเหล็กโค้งเก็บเข้าตามร่องกำแพง

ประตูโค้งสแตนเลส 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดdot
dot
ASIA
dot
กลอนไฟฟ้า รุ่น STR 500 ราคา 7,600 บาท
dot


IMPORT
IMPORT
IMPORT


ประตูรีโมท มาตรฐานยุโรป : รับติดตั้งประตูรีโมท,รับติดตั้งประตูอัตโนมัติ,รับติดตั้งประตูม้วน
หจก.ฮาร์ด ออโต แมททิค ดอร์โฮม
ที่อยู่จดทะเบียน 67/89 หมู่ 5 ม.ธนกราญจน์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ที่ตั้งสำนักงาน 668/76 อาคารเสริมสิริ ซ.พระยาสุเรนท์ (ม.ปัญญา) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2955-4438, 0-2966-4131 Fax : 0-2955-4439 Hotline : 090-936-9549..
line id:hardautomattic e-mail : hardautomattic@gmail.com www.hardautomattic.com
รับติดตั้งประตูอัตโนมัติ -รับติดตั้งประตูรีโมท - รับติดตั้งประตูม้วน-รับติดตั้งประตูม้วน3s - บริการติดตั้งประตูรีโมท-บริการติดตั้งประตูม้วน
ติดตั้งประตูรีโมท - ประตูรีโมท - ประตูม้วน3s - ประตูอัตโนมัติ - ติดตั้งประตูอัตโนมัติ - บริการรับติดตั้งประตูอัตโนมัติ - ติดตั้งประตูม้วน
บริการและรับติดตั้งประตูรีโมท - รับติดตั้งประตูม้วน 3s - ผู้ให้บริการและรับติดตั้งประตูอัตโนมัติ - จำหน่ายและรับติดตั้งประตูรีโมท และประตูม้วน